LL-559: Leer-Salvesen og Eidhamar om arbeid med barn og etikk

Hvordan jobber vi med etikk med barn og unge? Og ikke minst, hvordan jobber vi etisk med disse barna? Hvordan skiller barnehagen seg fra skolen i så måte og hva er viktig da? Barn eller voksne du møter, er ikke kopier av deg selv, men de ligner deg, hva har det å si? Hva har mangfoldet i livssyn og kultur å si for dette? Jeg snakker denne gangen med professorene Paul Leer-Salvesen og Levi Geir Eidhamar om etisk tenkning i barnehagen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Paul Leer-Salvesen hos UiA

Paul Leer-Salvesen hos Wikipedia


Levi Geir Eidhamar hos UiA

Levi Geir Eidhamar hos Wikipedia


Bok: Nesten som deg selv

Bok: Verdier i konflikt. Etikk i et mangfoldig samfunn

Bok: Små mennesker – stort mangfold Religioner og livssyn i barnehagen

Bok: Etikk for profesjonelle


Hallvard Aamlids intervju med Christian Lomsdalen

Mitt intervju med Kristin Whitehouse

Mitt intervju med Nina Bauer Bølgan

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-559: Leer-Salvesen og Eidhamar om arbeid med barn og etikk”

Legg igjen en kommentar