LL-397: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard om skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser

Hvordan har elever med nevroutviklingsforstyrrelser det i skolen? Dette er diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, og Autismespekterforstyrrelser. Hvordan tilrettelegger vi best mulig for disse elevene? Hva gjør at de har høyere grad av ufrivillig skolefravær og hvordan hjelper vi dem tilbake til skolen? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for dette? Jeg snakker med Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard fra I avdeling for sammensatte lærevansker ved Statped.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Maren-Johanne Nordby på Twitter

Statped


Statped: Hva er nevroutviklingsforstyrrelser?

Statped: Nevroutviklingsforstyrrelser

Statped: Forutsigbarhet og struktur – de 7 Her

Utdanningsnytt: Elever med nevroutviklings-forstyrrelser og alvorlig skolefravær

Statped: Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

Statped: Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

Statped: Tiltak for elever med skolefravær

Statped: Verktøy for elever med skolefravær

Statped: Ufrivillig skolefravær – om å utnytte elevenes interesser for å skape mestring


Mitt første intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt andre intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt foreldrepanel om skolevegring

Min debatt om skolevegring

Mitt intervju med Ellen Kathrine Munkhaugen

Mitt intervju med Marie-Lisbet Amundsen

Mitt første intervju med Trude Havik

Mitt andre intervju med Trude Havik

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

13 kommentarer om “LL-397: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard om skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser”

Legg igjen en kommentar