LL-457: Heidi Wittrup Djup om barn og foreldres behov ved ufrivillig skolefravær

For foreldre og barn som står i situasjoner med ufrivillig skolefravær så oppleves nok det for mange som en livskrise, hva har de behov for og hva kan skole og omverdenen bidra med? Hva med når man blir meldt til barnevernet for høyt skolefravær, hva bidrar det til? Hvilke behov har barna og hvilke behov har foreldrene i slike situasjoner? Jeg snakker med Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Klinikk for Krisepsykologi og universitetetslektor ved Universitetet i Bergen, om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Heidi Wittrup Djup hos Klinikk for Krisepsykologi

Heidi Wittrup Djup hos UiB

Publikasjonsliste


Fontene: Krisepsykolog Heidi har vært mye forbanna i det siste. Heldigvis får hun energi av det

Psykologisk: Taushetsplikt til trygghet og besvær

Psykologisk: Det er ikke tvilen, men hjelpen som må komme barna til gode

Krisepsykologi: Barn med ufrivillig skolefravær sviktes

Dagsavisen: Skolene belaster alle

Dagsavisen: Derfor trenger vi barnevernet


Mitt første intervju med Heidi Wittrup Djup

Mitt intervju med Sara Eline Eide

Mitt intervju med Nordby og Damsgaard

Mitt andre intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt panel om skolefravær

Mitt første intervju med Trude Haavik

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.