Claudia Lenz om medborgerskap som tverrfaglig tema

Reprise fra 22. mars 2019.

Som skole lærer vi nok fremdeles å leve med de nye læreplanene og hvordan de fungerer, men vi begynner nok å forstå dette nå på en god måte. Kanskje enda rarere er nok dette å forstå for de som ikke til daglig driver med skole, og i mange diskusjoner jeg er i så er det fremdeles selve kompetansemålene de er mest opptatt av mens jeg er opptatt av teksten som kommer i forkant og den overordnede delen. Når vi likevel skal forstå hvordan læreplanen fungerer så er det kanskje lurt å se på de tverrfaglige temaene. I 2019 snakket jeg med Claudia Lenz ved Menighetsfakultetet og HL-senteret som satt i læreplangruppen for de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Hun er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme. Jeg snakket med henne som en del av DEMBRA-konferansen om dette temaet, og hvordan vi skulle forstå og operasjonalisere dette som en del av undervisningen vår etter fagfornyelsen.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Claudia Lenz på MF vitenskapelige høgskole


Bok: Demokrati og medborgerskap i skolen

Bok: Fortiden i nåtiden

Bok: Å undervise om holocaust

Bok: Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering

Utdanningsdirektoratet: Fagfornyelsen

Dagsavisen: Hatprat – ikke bare et radikaliserings-problem

Morgenbladet: Den vanskelige åpenheten


Mitt intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Anders Faksvåg Haugen

Mitt intervju med Steinar Bøyum

Mitt intervju med Peder Nustad

Mitt intervju med Janicke Heldal

Mitt intervju med Ketil Knutsen

Mitt intervju med Kjetil Børhaug

Mitt intervju med Evjen og Gjerde

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar