LL-446: Elise Waagen fra Arbeiderpartiet om mobbing

Hvordan skal skolen jobbe med mobbing? Hva fører mobbing til? Hvordan henger mobbing sammen med ufrivillig skolefravær? Hva kan politikerne bidra med for å skape en bedre skole for alle elevene? Jeg snakker med Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson og andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Vi snakker om hvordan skolen kan bli bedre for flere elever.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Elise Waagen på Stortinget

Elise Waagen på Facebook

Elise Waagen hos Arbeiderpartiet


NOU 2019:23 Ny Opplæringslov

Regjeringen: Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Utdanningsdirektoratet: Ny opplæringslov med forskrifter fra august 2024

Utdanningsdirektoratet: Saker meldt til statsforvalterne om skolemiljø

Regjeringen: Flere melder mobbesaker til statsforvalterneMitt intervju med Jon Christian Nordrum

Mitt intervju med Tonje Brenna

Mitt intervju med Marianne Klungland Bahus

Mitt intervju med Teresia Fant

Mitt intervju om kapittel 9A

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar