Mobbeombudet og utdanningsjuristen om kapittel 9A i Opplæringsloven

Reprise fra 10. april 2018.

Mobbing har som tidligere nevnt i disse reprisene fått en del oppmerksomhet på podkasten. Samtidig, i debattspaltene og på Facebook har lærernes og elevenes rettigheter som en følge av et oppdatert kapittel 9A i opplæringsloven fått stor oppmerksomhet, med uenighet om hvilke følger denne oppdateringen har fått, for elever, lærere, rektorer, og skoleeiere. Jeg snakket derfor med daværende mobbeombud i Hordaland, Mari-Kristine Morberg, og daværende utdanningsjurist Sunniva Ingemårsen om det oppdaterte kapittelet i loven, om elevenes sitt skolemiljø.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Mobbeombodet i Vestland

Mobbeombodet i Vestland på Facebook

Sunniva Ingemårsen, tidligere Schultze-Florey, på Wikipedia

Opplæringslovens kapittel 9A

Utdanningsdirektoratets gjennomgang av lovverket

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sin gjennomgang av lovverket

Lovvedtaket som innførte kapittel 9A

Utdanningsnytt: 9A har gjort noe med maktbalansen i klasserommet


Mitt intervju med Frode Fredriksen

Mitt intervju med Agathe Waage

Mitt intervju med Kristin Oudmayer

Mitt intervju med Mari-Kristine Morberg

Mitt intervju med Marianne Klungland Bahus

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “Mobbeombudet og utdanningsjuristen om kapittel 9A i Opplæringsloven”

Legg igjen en kommentar