LL-284: Marie-Lisbet Amundsen om skolens møte med og tilpasning for elever med ADHD

Hvordan møter skolen elever med ADHD og hvordan kan vi tilpasse undervisningen for denne elevgruppen? Hvordan møter vi foreldrene for denne elevgruppen, og hvordan blir foreldrene møtt om de ikke opplever at skolens tilrettelegging er god nok? Jeg snakker med professor Marie-Lisbet Amundsen fra Universitetet i Sørøst-Norge om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Marie-Lisbet Amundsen hos USN

Utdanningsforskning: Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat?

Mitt intervju med Gøran Søderlund

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall

Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio

Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.