Ingvill Thorson Plesner om de kompliserte menneskerettighetene

Reprise fra 29. mai 2018.

Menneskerettighetene er kompliserte og står ofte opp mot hverandre. Ikke minst er de viktige i skolen, og det blir sjelden så komplisert som når vi kobler dette sammen med religion. Hvordan skal vi måle forskjellige menneskerettigheter opp mot hverandre? Kan det hende at de kolliderer og motsier hverandre? Hvordan er norsk religionspolitikk? Jeg snakket derfor med Ingvill Thorson Plesner ved HL-senteret om menneskerettighetene og om norsk religionspolitikk.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på Lektor Lomsdalens innfall


Ingvill Thorson Plesner hos HL-senteret


Bok: Religionspolitikk

Vårt Land: Forskar tror at Jehovas vitner vil vinna mot staten

Vårt Land: Åpner Grunnloven for å gi Den norske kirke fordeler?

Aftenposten: Religionspolitikk er mer enn hijab

Forskning.no: Hijab som menneskerett

Minerva: Nøytralitet i norsk religionspolitikk

Dagbladet: Problematisk å fjerne støtte til trossamfunn basert på holdninger

Vårt Land: Større press på statsstøtte til skoler

Morgenbladet: Religionspolitikk som fredsarbeid

Nettavisen: Lysbakkens trossamfunnsforslag møter motstand


Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Tone Sørfonn Moe

Mitt intervju med Marie Tindstad

Mitt intervju med Marianne Klungland Bahus

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar