LL-557: Arne Nikolaisen Jordet om anerkjennelse i skolen

Hva er betydningen av anerkjennelse i skolen? Sosialt, men kanskje enda viktigere for læringen i skolen? Hvordan henger dette sammen med skolen som en mestringsarena? Hvorfor blir dette så viktig? Jeg snakker med Arne Nikolaisen Jordet. Han er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Arne Nikolaisen Jordet hos INN


Bok: Anerkjennelse i skolen En forutsetning for læring

Bok: Et anerkjennende kroppsøvingsfag

Bok: Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom

Artikkel: Anerkjennelse i skolen – det er altfor mange elever som strever


Mitt intervju med Arve Thorshaug

Mitt intervju med Dalland og Knutsen

Mitt første intervju med Jan Spurkland

Mitt andre intervju med Jan Spurkland

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-557: Arne Nikolaisen Jordet om anerkjennelse i skolen”

Legg igjen en kommentar