LL-554: Arve Thorshaug om relasjonelt arbeid i skolen

Hvordan kan vi best legge til rette for relasjonelt arbeid i skolen og hvorfor er relasjonskompetanse så viktig? Hvordan ser dette ut fra rektors side og hvorfor er dette så viktig for at skolen skal være en god skole for alle? Hvordan kan dette legge til rette for læring i skolen? Denne gangen snakker jeg med Arve Thorshaug, rektor i Levanger kommune, om relasjonelt arbeid i skolen

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Arve Thorshaug hos Nord Universitet


Bok: Håndbok i relasjonelt arbeid

Bok: Den engasjerte eleven


Mitt første intervju med Jan Spurkland

Mitt andre intervju med Jan Spurkland

Mitt intervju med Dalland og Knutsen

Mitt andre intervju med Anne Sophie Gjems

Mitt intervju med Louise Klinge

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.