LL-538: Fjørtoft og Myran om skole-hjem-samarbeid og språkopplæring

Hva er viktig når vi skal lære bort skriving og lesing til elevene? Hvordan samarbeider vi med hjemmet på en god måte om denne opplæringen? Hva har foreldremøtene med dette å gjøre? Og hva med utviklingssamtalene? Hvordan bruker vi kommunikasjonspunktene på en god måte? Jeg snakker med Iris Hansson Myran, universitetslektor på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU, og Henning Fjørtoft, professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Henning Fjørtoft ved NTNU

Iris Hansson Myran ved NTNU


Bok: God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling


Mitt intervju med Henning Fjørtoft

Mitt intervju med Gørill Warvik Vedeler

Mitt intervju med Hilde Traavik

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-538: Fjørtoft og Myran om skole-hjem-samarbeid og språkopplæring”

Legg igjen en kommentar