LL-552: Thorsen, Christensen, og Pedersen om den komplekse lærerhverdagen

Hva vil det si å være en kompetent og reflektert lærer? Hva innebærer det å skulle utvikle en læreridentitet og hvordan utvikler vi den nødvendige komptansen for å gå fra å være lærerstudent til å bli en god profesjonsutøver? Hvilke problemstillinger er det nødvendig at lærerstudentene har oversikt over før de går inn i yrket? Hvordan skal en håndtere spenningene mellom elev, kolleger, foresatte, ledelse, og politikk? Jeg snakker med Kirsten E. Thorsen, Hanne Christensen, og Cecilie Pedersen Dalland fra OsloMet om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Kirsten Thorsen hos OsloMet

Cecilie Pedersen Dalland hos OsloMet


Bok: Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent

Bok: Gode foreldrerelasjoner

Bok: Klasseledelse, fag og danning


Mitt intervju med Dalland og Knutsen

Mitt intervju med Fjørtoft og Myran

Mitt intervju med Gørill Warvik Vedeler

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar