LL-498: Ole Martin Moen om skolens omsorgssvikt

Kan det være at skolen slik den drives i dag i realiteten driver med omsorgssvikt? Får skolen nok ressurser til at den kan gjøre det bedre? Har skolen et omsorgsansvar som er så stort at det faktisk kan være snakk om omsorgssvikt når skolen ikke møter alle elevenes behov i skolen? Hvilke behov kan det være nødvendig at vi møter? Hva innebærer det å si at skolen driver med omsorgssvikt? Jeg snakker med Ole Martin Moen, professor i etikk ved OsloMet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Ole Martin Moen hos OsloMet

Ole Martin Moens hjemmeside

Ole Martin Moen hos Wikipedia


Bok: Skolens omsorgssvikt

Bok: Skolens mening

Bok: Aktiv dødshjelp. Etikk ved livets slutt

Arrangement: Skolens omsorgssvikt – en samtale mellom Ole Martin Moen og Inga Marte Thorkildsen


Mitt intervju med Willy Aagre

Mitt andre intervju med Espen Schaanning

Mitt intervju med Edvard Befring

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Eigil Hole Lønning

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-498: Ole Martin Moen om skolens omsorgssvikt”

Legg igjen en kommentar