LL-186: Martin Flatø om inntak til videregående

Hvordan skal vi sikre at elevene får like muligheter til å velge den videregående skolen de ønsker og hva skal vi ha som kriterier? Finnes det alternativer ut over karakterbasert inntak og nærskoleprinsippet? Hva vil sikre mest rettferdige ordninger? Hvordan hindrer vi egentlig segregering i “skolemarkedet” på et sted? Jeg snakker med Martin Flatø, forsker ved Folkehelseinstituttet og tidligere sekretær for Stoltenbergutvalget om den inntaksmodellen de kom frem til i sitt arbeid.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Martin Flatø hos FHI

Folkehelseinstituttet

Stoltenbergutvalget


Aftenposten: Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer


Mitt intervju med Robin Dale Oen

Mitt intervju med Kristoffer Vogt

Mitt intervju med Simon Malkenes