LL-296: Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene

Hvordan skal vi utforme yrkesfagene og hvordan skal vi prioritere teori og praksis i yrkesfagene? Hvilken verdi setter skolen på de ulike sidene av yrkesfagene, og ikke minst når skal en starte med yrkesfaglig utdanning? Er elevene godt nok forberedt når de kommer til videregående med tanke på å gjøre et informert valg mellom en yrkesfaglig og en akademisk videregående opplæring? Jeg snakker med Grethe Nina Hestholm fra Høgskulen på Vestlandet om teori og praksis i yrkesfagene.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Grethe Nina Hestholm hos HVL


Youtube: Ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skulepensum.

Fagforum: Har faglærte lite kulturell kapital?

Journal of Curriculum Studies: Educable or not? Teacher’s alternatives when connecting curriculum to pupils

Doktoravhandling: Kva talar for ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skulepensum? Kunnskapsteoretiske, danningsfilosofiske og utdanningssosiologiske argument.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk: Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev


Mitt intervju med Roger Pilskog

Mitt intervju med Siri Helle

Mitt intervju med Ungdommens bystyre og Elevorganisasjonen

Mitt intervju med Kjetil Tvedt


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-296: Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene”

Legg igjen en kommentar