LL-12: Menneskerettighetene i Norge og norsk skole

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge? Hva bør norske elever kunne om menneskerettighetene? og hva gjør vi når menneskerettighetene krasjer med hverandre? Dette er noen av temaene jeg tar opp med Gunnar Ekeløve-Slydal, nestleder i Den norske Helsingforskomiteen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes

Interessante lenker relatert til episoden:

Den norske Helsingforskomite

Den norske Helsingforskomite på Facebook

 

Humanist Forlag: Menneskerettigheter, en innføring

 

KRL-dommen

Dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

NOU2015:7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag 

Norges nasjonale minoriteter

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

FNs barnekonvensjon

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Menneskerettsloven

 

Dagsavisen: Sanner beklager overgrep mot tatere

Forskning.no: Vet lite om romfolk

Christian Lomsdalen er lektor, småbarnsfar og alltid engasjert. Ateist, feminist og humanist, og nå også podkaster.

Author Socials Følg meg på sosiale media

9 Comments on LL-12: Menneskerettighetene i Norge og norsk skole

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>