LL-12: Menneskerettighetene i Norge og norsk skole

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge? Hva bør norske elever kunne om menneskerettighetene? og hva gjør vi når menneskerettighetene krasjer med hverandre? Dette er noen av temaene jeg tar opp med Gunnar Ekeløve-Slydal, nestleder i Den norske Helsingforskomiteen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Interessante lenker relatert til episoden:

Den norske Helsingforskomite

Den norske Helsingforskomite på Facebook

Humanist Forlag: Menneskerettigheter, en innføring

KRL-dommen

Dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

NOU2015:7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag 

Norges nasjonale minoriteter

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

FNs barnekonvensjon

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Menneskerettsloven

Dagsavisen: Sanner beklager overgrep mot tatere

Forskning.no: Vet lite om romfolk

Christian Lomsdalen er lektor, småbarnsfar og alltid engasjert. Ateist, feminist og humanist, og nå også podkaster.

Author Socials Følg meg på sosiale media

10 Comments on LL-12: Menneskerettighetene i Norge og norsk skole

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>