LL-378: Linda Renate Kvalvik om hvordan skoler kan og bør håndtere seksuelle overgrep

Hvordan kan og bør skoler møte elever som opplever seksuelle overgrep eller som vi lærerne tror at har opplevd seksuelle overgrep? Hvordan skal vi se dette fra et mer faglig perspektiv enn hva vi gjorde i forrige episode? Denne gangen snakker jeg med Linda Renate Kvalvik fra RVTS Vest, hvor hun er spesialkonsulent nettopp på denne typen tematikk.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkast

Linda Kvalvik hos RVTS


SeksuellAtferd.no

SnakkeMedBarn.no


Mitt intervju med Beate Goldschmidth-Gjerløw

Mitt intervju med Marianne Støle-Nilsen

Mitt intervju med Vilde Bratland Hansen

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

3 kommentarer om “LL-378: Linda Renate Kvalvik om hvordan skoler kan og bør håndtere seksuelle overgrep”

  1. Her i området har en professor og en postdoktor fra høyskolen i Innlandet gått ut med at det varsles for mye til barnevernet. De mener at vi ikke skal varsle bekymringer hvis vi ikke vet at det er alvorlig. Jeg som lekmann føler meg ikke kompetent til å vurdere alvorlighetsgraden i bekymringene mine. Derfor mener jeg at det er bedre å varsle en gang for mye, enn en gang for lite. Slik kan fagfolk få avgjøre hvorvidt det kreves inngripen, eller ikke.

    Svar
    • Problemet med den inngangen er at du da i en del tilfeller vil bryte taushetsplikten. Når det kommer til mistanke om seksuelle overgrep og lignende i hjemmet så er det nok ikke så mye å si noe på der. Da skal det tas videre. Problemet er alle de sakene hvor det ikke er mistanke om omsorgssvikt i hjemmet, men som meldes likevel, gjerne som en del av en rutine. Jeg har tidligere intervjuet Bente Ohnstad som du nevnte på podkasten. Jeg tror det kan være en nyttig start. LL-206: Bente Ohnstad om bekymringsmeldinger til barnevernet

      Svar

Legg igjen en kommentar