LL-231: Thea Frøyen Sander om seksualitet i lærebøkene til Religion og Etikk

Hvordan fremstilles seksualitet i lærebøkene til Religion og etikk-faget på videregående skole? Hvordan trekkes den inn og hvordan gjøres den relevant? Får den plassen som den fortjener, behøver, eller skal ha ut i fra læreplanen? Hvilke verdier formidles fremstillingene? Jeg har snakket med Thea Frøyen Sander, lektor ved en ungdomsskole i Bergen om det hun kom frem til i løpet av arbeidet med masteroppgaven hennes.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes/Podkaster

Masteroppgave: Seksualitet i lærebøker – en analyse av hvordan seksualitet blir fremstilt i Religion- og etikkbøker for videregående skole.

Masteroppgave: Rette lærebøker?

UiB: Studier og forskning med skeiv tematikk


Intervjuet mitt med Linda Marie Rustad

Intervjuet mitt med Hilde Enger Arntsen

Intervjuet mitt med Marianne Støle-Nilsen

Intervjuet mitt med Heidi Rohde Rafto

Intervjuet mitt med Maria Røsok

Intervjuet mitt med Hilde Lunde

Intervjuet mitt med Kim Friele

Intervjuet mitt med Yvonne Demirel

En kommentar om “LL-231: Thea Frøyen Sander om seksualitet i lærebøkene til Religion og Etikk”

Legg igjen en kommentar