LL-231: Thea Frøyen Sander om seksualitet i lærebøkene til Religion og Etikk

Hvordan fremstilles seksualitet i lærebøkene til Religion og etikk-faget på videregående skole? Hvordan trekkes den inn og hvordan gjøres den relevant? Får den plassen som den fortjener, behøver, eller skal ha ut i fra læreplanen? Hvilke verdier formidles fremstillingene? Jeg har snakket med Thea Frøyen Sander, lektor ved en ungdomsskole i Bergen om det hun kom frem til i løpet av arbeidet med masteroppgaven hennes.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes/Podkaster

Masteroppgave: Seksualitet i lærebøker – en analyse av hvordan seksualitet blir fremstilt i Religion- og etikkbøker for videregående skole.

Masteroppgave: Rette lærebøker?

UiB: Studier og forskning med skeiv tematikk


Intervjuet mitt med Linda Marie Rustad

Intervjuet mitt med Hilde Enger Arntsen

Intervjuet mitt med Marianne Støle-Nilsen

Intervjuet mitt med Heidi Rohde Rafto

Intervjuet mitt med Maria Røsok

Intervjuet mitt med Hilde Lunde

Intervjuet mitt med Kim Friele

Intervjuet mitt med Yvonne Demirel