LL-2016-04: Trumps valgseier er en forpliktelse for oss alle

Det er tirsdag, men det er egentlig ikke tid for et nytt intervju – derfor kjører vi på med en kommentar om resultatet av den amerikanske valgkampen. Presidentvalget er en forpliktelse for oss alle, om å arbeide for å opprettholde og forbedre rettighetene til alle grupper i samfunnet, og om å stå frem som de vi er, enten vi tilhører en livssynsminoritet, har et kjønnsuttrykk utenfor normen, tilhører en seksuell minoritet, har funksjonsvariasjoner, har en annen hudfarge, eller en av et utall andre måter å dele inn folk i grupper på.

Lenke til episoden på iTunes

Lenke til episoden på Soundcloud

Valget av Trump som presidentkandidat forplikter oss alle

Fremskritt er ingen selvfølge. Særlig ikke for alle de menneskene som tilhører grupper i verden som skiller seg ut eller som av andre grunner stiller litt lengre bak i køen enn det den hvite, funksjonsfriske, heterofile, vestlige, cismannen gjør.

I løpet av de siste hundre årene har det vært mange lysglimt, fremskritt og det har blitt vunnet rettigheter på mange områder. Enten det har dreid seg om likebehandling av og likestilling blant menn og kvinner, aksept for annerledestroende eller ikke-troende, aksept for skeive og deres liv, rettighetene til mennesker med funksjonsvariasjoner, barns rettigheter, urfolks rettigheter eller et utall andre grupper som har fått forbedret situasjonen sin i denne perioden. Dette har selvfølgelig ikke vært uten tilbakeslag – problemet er bare at nå står vi potensielt sett foran det største tilbakeslaget på lenge.

Det er uheldig, det er galt og det er grusomt at land som Nicaragua vedtar en av regionens strengeste abortlover, at homofile får det vanskeligere i Uganda, at det er mulig å bli valgt til president i Filipinene ved å love at det skal bli massedrap på kriminelle, at ateistiske bloggere piskes eller halshugges i Bangladesh og Saudi-Arabia – men det begrenses ofte til disse områdene og presset fra vesten har i det minste stort sett pekt i riktig retning. Selv om vi ikke alltid klarer å leve opp til det selv heller så har vi i hvert fall kunnet vise frem eksempler på at det er mulig å gi utsatte grupper gode rettigheter og behandle dem godt.

Problemet nå, hvis vi velger å ta uttalelsene til Donald Trump og visepresident Mike Pence alvorlig er at dette kan endre seg. Hvis vi tenker over alle de tendensene de har vist i valgkampen og det faktum at det er et ledig høyesterettssete i USA allerede –  så har vi muligheten for at det blir et stort tilbakeslag for rettighetene til alle gruppene som ikke er hvite, rike heterofile menn. Og selv blant de ville jeg ikke følt meg helt trygg…

I USA ser man allerede at det har blitt økt trakassering av personer som åpenlyst tilhører slike grupper – enten det er snakk om kvinner, muslimske kvinner med hijab, homofile, mexicanere, eller andre som blir trakassert. Derfor er det viktig at vi kjemper for kvinners rettigheter, og kjemper mot seksuell trakassering og voldtekt. Derfor er det viktig at alle vi som kan være åpne om hvem vi er, enten det er snakk om å tilhøre en seksuell minoritet, har et kjønnsuttrykk som ikke helt er i tråd med normen, tilhører religiøse minoriteter der vi bor, eller annet fortsetter å leve i tråd med dette.

Det er viktig at vi flagger hvem vi er og er tydelige på at vi ikke vil slutte med det. Det er her forpliktelsen ligger – at vi som lever i samfunn eller i situasjoner hvor det er trygt å gjøre det krever at våre rettigheter blir opprettholdt, eller der det trengs forsterket. Dette innebærer også at vi bryr oss om og støtter opp under rettighetene til de som tilhører andre grupper enn oss selv eller til de som er i andre situasjoner oss. Situasjoner som gjør at de nå står i fare for å miste rettigheter og den fremgangen som har blitt skapt – om den overhodet har kommet til dem.

Valget av Trump og Mike Pence er en forpliktelse for oss alle, en forpliktelse til å ikke ta egne rettigheter for gitt og en forpliktelse til å kjempe for andres rettigheter, selv der det ikke nødvendigvis gavner oss selv direkte. Bare på denne måten kan vi vise takknemlighet til de som har kjempet for de rettighetene vi har i dag.

Likegyldighet, en omformulering av et dikt av Martin Niemöller

Først kom de for å ta kommunistene
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,
Men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen igjen som kunne protestere.

Relevante lenker

Jeg flagger fordi jeg kan.
Aftenposten: Jeg flagger – fordi jeg kan!

4 kommentarer om “LL-2016-04: Trumps valgseier er en forpliktelse for oss alle”

Legg igjen en kommentar