LL-316: Psykolog Helene Barone om tilrettelegging for elever med ADHD

Hvordan kan vi best tilrettelegge for elevene med ADHD? Hva bør vi fokusere på og hva kan vi få til? Hva trenger vi å ha av ressurser? Jeg snakker med psykolog Helene Barone fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi hos Helse Vest.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi


Helse Bergen: ADHD

Doktoravhandling: Executive Functioning in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): From basic mechanisms to functional outcome


Mitt intervju med Geir Øgrim

Mitt intervju med Marie-Lisbeth Amundsen

Mitt intervju med Gøran Söderlund


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.