LL-214: Anne Høy Horsberg om undervisning i fengsler og IKT

Undervisningen i den ordinære skolen blir stadig mer preget av digitalisering og nettbaserte hjelpemidler. Hva om undervisningen foregår i en setting hvor man ikke har tilgang på internett og ikke skal ha tilgang på internett? Eller hvor det er begrenset hvilke programmer man får lov til å bruke? Jeg snakker med Anne Høy Horsberg fra Vestland fylkeskommune som jobber i prosjektet som arbeider med nettopp dette for fengselsundervisningen og kriminalomsorgen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes/Podkaster
Intervjuet på Spotify

Opplæring i Kriminalomsorgen

Utvei, portal for innsatte


UiB: PED665 Kriminalomsorg som læringsarena

UiB: Behov for bedre opplæring under soning

Psykologtidsskriftet: «De beste blant oss» dropper ut

Utdanningsforskning: Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD

UiB: Et blikk bak murene

UiB: Disputas

Bedre Skole: Matematikkvanskar hindrar unge innsette i å ta utdanning i fengselet


Mitt intervju med Lise Øen Jones

En kommentar om “LL-214: Anne Høy Horsberg om undervisning i fengsler og IKT”

Legg igjen en kommentar