LL-143: Lise Øen Jones om skole i fengselet

Hvordan foregår egentlig skolevirksomheten i norske fengsler og hvilke særlige utfordringer er det hos elevgruppen? Hva kan ordinær skoledrift lære av dette? Jeg har snakket med førsteamanuensis Lise Øen Jones fra UiB om dette temaet. Hun tok doktorgraden sin på innsattes lese- og skriveferdigheter, og dette kan du lære mer om i denne episoden.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Lise Øen Jones hos UiB

UiB: PED665 Kriminalomsorg som læringsarena

UiB: Behov for bedre opplæring under soning

Psykologtidsskriftet: «De beste blant oss» dropper ut

Utdanningsforskning: Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD

UiB: Et blikk bak murene

UiB: Disputas

Bedre Skole: Matematikkvanskar hindrar unge innsette i å ta utdanning i fengselet

En kommentar om “LL-143: Lise Øen Jones om skole i fengselet”

Legg igjen en kommentar