LL-529: Runa Brandal Myklebust om kjønn, yrkesvalg, og læreryrket

Hvorfor er det så få menn som velger læreryrket? Hva er det som holde de ute eller tilbake fra skolen? Hvordan kan vi eventuelt motvirke dette? Er det et poeng å motvirke dette? Hva styrer yrkesvalgene våre? Jeg snakker med Runa Brandal Myklebust, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Runa Brandal Myklebust hos Institutt for Samfunnsforskning


British Journal of Sociology of Education: Resistance and persistence: exploring gender-untypical educational choices

Forskning.no: Hvorfor er det så få menn som blir lærere?

Kilden: Kvar er dei mannlege lærarane?

Khrono: Vi treng meir kunnskap om menn i kvinnedominerte utdanningar

Utdanningsnytt: Mannlige studenter skal motivere flere gutter til å velge læreryrket

OsloMet: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere


Mitt intervju med Dag Roness

Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Karl Øyvind Jordell

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar