LL-305: Helga Bjørke Harnes om historisk empati

Hva er egentlig historisk empati, og hvordan skal vi forstå dette begrepet? Hva innebærer det egentlig at dette nå er et kjerneelement i historiefaget? Jeg snakker med stipendiat Helga Bjørke Harnes ved NLA Høgskolen om dette begrepet og hva hun tenker rundt det. For som historielærer, hvordan bør jeg tenke rundt dette begrepet?

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Helga Bjørke Harnes på NLA


Utdanningsnytt: Veien mot et utforskende og kritisk historiefag

Utdanningsdirektoratet: Kjerneelementer i historiefaget

Masteroppgave: Historisk empati som innfallsvinkel til dybdelæring

UiO: Uten historisk empati blir historien betydningsløs


Mitt første intervju med Helga Bjørke Harnes


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.