LL-187: Hilde Langvann fra Hjelpekilden Norge

Hvordan kan vi som skole og lærere best hjelpe elever fra eller i usunne eller lukkede religiøse miljøer? Og hva er det viktig at vi tenker på når vi møter den typen problemstillinger i lærerhverdagen? Jeg har snakket med Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden Norge, som er en organisasjon som hjelper og støtter til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. De jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og flere andre tema som berører religiøse utbrytere.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Hjelpekilden Norge

Hjelpekilden på Facebook

Hjelpekilden på Twitter


Fri Tro

Stor Tro


Hjelpekilden: Når tro blir usunn

Bergens Tidende: Når tro blir usunt

Aftenposten: Å være levende død for sin egen mor

Vårt Land: Barn får ikke god nok hjelp


Mitt intervju med Kristin Oudmayer

Mitt intervju med Didrik Søderlind

Legg igjen en kommentar