LL-98: Mat og helsefaget, har det nok ressurser?

Hva er formålet med Mat og Helse-faget? Kan det virke sosialt utjevnende? Får det nok ressurser og timer til at det faktisk kan fungere etter formålet? Hvordan ser dette faget ut etter fagfornyelsen? Jeg snakker med Therese Halvorsen Røst fra Nasjonalt senter for Mat, Helse, og Fysisk aktivitet som er lokalisert ved Høgskulen på Vestlandet. Vi snakker der om dette faget, og hvordan dette faget kan bidra positivt inn i livene til elevene.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Nasjonalt senter for Mat, Helse,og Fysisk aktivitet

Mat- og helsekonferansen 2018

MHFA på Facebook

UiB: Fettsyrer som mulig behandling av risikofaktorer for livsstilssykdommer

Utdanning og jobb: Skal styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen

Mitt intervju med Emil Gadolin

2 kommentarer om “LL-98: Mat og helsefaget, har det nok ressurser?”

Legg igjen en kommentar