LL-515: Lars Laird Iversen om lykke(forskning) og livsmestring

Hva forsker man egentlig på når man forsker på lykkeforskning? Hva er egentlig all denne litteraturen om lykke og hvordan påvirker ideene i denne litteraturen resten av oss? Hvordan henger dette egentlig sammen med skolen i det hele tatt? Jeg snakker med Lars Laird Iversen ved MF vitenskapelige høgskole om hans snartur innom lykkeforskning sett fra sosiologien. Vi snakker også om hvordan dette henger sammen med livsmestringstemaet i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-245: Anders Bakken om ungdommens opplevelse av hjemmeskole

Hva vet vi egentlig om hvordan ungdommen opplevde hjemmeskoletiden i vår? Hvordan gikk det sosialt, faglig, og med livet ellers? Var det noen forskjeller mellom ulike grupper i Oslo om hvordan de opplevde situasjonen? Hvordan var risikoadferden hos elevene? Var det noen forskjeller i den? Jeg snakker med forsker Anders Bakken ved NOVA og OsloMet om hva de fant ut i sin undersøkelse.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-190: Gunnar Aakvaag om Generasjon Ulydig

Hva kjennetegner den nye generasjonen, de født etter år 2000? Vi har hørt mye om ironigenerasjonen, født mellom 1960 og 1980, og generasjon prestasjon, født mellom 1980 og 2000. Professor i sosiologi, Gunnar C. Aakvaag ved Universitetet i Tromsø, har forsøkt å gi denne generasjonen navnet Generasjon Ulydig ut i fra hva han foreløpig mener å se om denne generasjonen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Soundcloud

Mer informasjon i shownotes