LL-562: Rune Hausstatter om spesialpedagogikkens samfunnsmandat

Hva er spesialpedagogisk profesjonalitet? Hva er samfunnsmandatet og hva prøver man å oppnå med spesialpedagogikken i skolen? Hva forteller både de vitenskapsteoretiske perspektivene og den spesialpedagogisk praksis oss om dette? Jeg snakker denne gangen med Rune Hausstatter, professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes