LL-552: Thorsen, Christensen, og Pedersen om den komplekse lærerhverdagen

Hva vil det si å være en kompetent og reflektert lærer? Hva innebærer det å skulle utvikle en læreridentitet og hvordan utvikler vi den nødvendige komptansen for å gå fra å være lærerstudent til å bli en god profesjonsutøver? Hvilke problemstillinger er det nødvendig at lærerstudentene har oversikt over før de går inn i yrket? Hvordan skal en håndtere spenningene mellom elev, kolleger, foresatte, ledelse, og politikk? Jeg snakker med Kirsten E. Thorsen, Hanne Christensen, og Cecilie Pedersen Dalland fra OsloMet om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes