LL-381: Sverre Urheim Lie om å være en knutepunktskole og om tegnspråk som fremmedspråk

Hvordan sørger vi for god og inkluderende undervisning for elever med hørselsutfordringer? Hva innebærer dette for undervisningen? Hva er det å være en knutepunktskole? Er det mulig å ha tegnspråk som fremmedspråk i norske skoler? Er det vanskelig å få til? Jeg snakker med Sverre Urheim Lie som er fagleder for knutepunktskolen ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

Hvis du er nysgjerrig på å innføre tegnspråk som fremmedspråk i egen skole før eller etter å ha hørt episoden så finner du lenke til læreplaner og faginformasjon for både ungdomsskole og videregående i shownotes.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes