LL-557: Arne Nikolaisen Jordet om anerkjennelse i skolen

Hva er betydningen av anerkjennelse i skolen? Sosialt, men kanskje enda viktigere for læringen i skolen? Hvordan henger dette sammen med skolen som en mestringsarena? Hvorfor blir dette så viktig? Jeg snakker med Arne Nikolaisen Jordet. Han er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes