LL-516: Arnstein Follesø om tilpasset opplæring sett fra andre yrkesgrupper i skolen

Hvordan driver vi best med tilpasset opplæring i skolen? Hva kan andre yrkesgrupper bidra med av perspektiver for å lykkes med tilpasset opplæring i skolen? Hvordan lykkes vi med overgangene? Særlig for elever med særlige behov, som elever med autismespekterforstyrrelser? Denne gangen snakker jeg med Arnstein Follesø, som jobber i PPT i Bergen kommune. Vi snakker om alle disse temaene, og hvordan vi bedre kan bygge laget rundt eleven.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes