LL-585: Vold og ressurser i Bergensskolen

Hvordan håndteres vold i skolen og hva er det som utløser den? Har skolene ressursene til å håndtere dette og det som måtte ligge bak? Hvordan møter skolen elevene som utøver vold og de ansatte og elevene som utsettes for dette? Hvordan ivaretar man alle de som skal være en del av skolen?

Temaet for panelsamtalen var voldsutøvelse fra elever i skolen og skolens ressurser til å ivareta disse elevenes behov før det kommer dithen at de utøver vold. Synliggjøringen av vold fra elever i Bergensskolen kommer samtidig som det politisk sett settes stramme rammer for økonomien. Dette skaper en ytterligere utfordring for lærerne til å gjennomføre lovpålagte pliktene og å sikre elevenes trygge og gode psykososiale miljø. Dette er en lokal debatt, men tjener også som eksempel på en større utfordring på landsbasis hvor mange tall peker i samme retning som i Bergen.

Panelet:
Bente Myrtveit, Utdanningsforbundet i Bergen
Janne Gro Rasmussen, Høyre
Hildegunn Hodneland, Mobbeombod i Vestland fylke
Julie Farestveit Andreassen, RVTS

Livepodkasten på Spotify
Livepodkasten på Soundcloud
Livepodkasten på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes