LL-515: Lars Laird Iversen om lykke(forskning) og livsmestring

Hva forsker man egentlig på når man forsker på lykkeforskning? Hva er egentlig all denne litteraturen om lykke og hvordan påvirker ideene i denne litteraturen resten av oss? Hvordan henger dette egentlig sammen med skolen i det hele tatt? Jeg snakker med Lars Laird Iversen ved MF vitenskapelige høgskole om hans snartur innom lykkeforskning sett fra sosiologien. Vi snakker også om hvordan dette henger sammen med livsmestringstemaet i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes