LL-324: Steinar Strømsli om etterslep, lønnsforhandlinger og krav til stat og kommuner

Lærerne har et etterslep på 50 000 kroner på lønn i forhold til andre ansatte i offentlige sektor, har vi noe håp om å få tatt det igjen i dette oppgjøret? Hvilke andre veier er det for å oppnå dette målet? Hvordan fungerer frontfagsmodellen opp i det hele? Hva betyr det for oss at vi er en av flere grupper innenfor den samme paraplyorganisasjonen og med samme arbeidsgiver? Jeg snakker med Steinar Strømsli, leder for Utdanningsforbundet Vestland, om lønnsoppgjøret som nå nærmer seg fristen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes