LL-513: Øystein Winje om uteskole

Hvordan kan uteskole bidra til dybdelæring og mer praktisk læring samtidig? Er det i så fall egentlig et paradoks? Hva slags varianter av uteskole kan vi egentlig snakke om? Hvordan kan vi best drive med uteskole som metode? Jeg snakker med universitetslektor Øystein Winje fra Universitetet i Agder og OsloMet om uteskole.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-511: Stein Yngve Andersen om Friluftsliv i skolen

Hvordan kan vi drive med friluftsliv i skolen? Hva innebærer dette? Hvordan kan det hjelpe elevene og lærerne å drive med uteskole? Hvordan kan vi tenke om dette og hva innebærer det for fagligheten? Jeg snakker med Stein Yngve Andersen i Norsk Friluftsliv om prosjektet Friluftsliv i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes