LL-376: Silje Sveum om skolens møte med barnevernsbarn

Hvordan bør skolene møte barn som er i barnevernssystemet? Hva bør vi ha i bakhodet og hvordan bør vi møte disse elevene? Hva er det særlig viktig at er med når vi skal tilpasse skolehverdagen og undervisningen for disse elevene? Jeg snakker med Silje Sveum, leder for Barnevernsbarna. Hun er selv en av erfaringskonsulentene i Barnevernsbarna.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes