LL-487: Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet om ChatGPT

Hva tenker Utdanningsdirektoratet om ChatGPT og dets like? Hva må vi lærere, skoler, og skoleeiere vite om dette slik de ser det? Blir det penn og papir på eksamen eller blir det slutt på eksamen? Hvordan skal vi forholde oss til dette verktøyet på en god måte? Hvordan treffer dette skolen på kort og lang sikt? Jeg snakker med Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet i denne episoden av miniserien min om ChatGPT.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-483: Liv Cathrine Krogh om ChatGPT og norskfaget

Hvordan påvirker ChatGPT norskfaget? Hva innebærer det at denne språkmotoren kan generere tekst slik den gjør? Hva betyr dette for elevenes personvern om vi bruker dette i skolen? Og hva med lærerens vurderingskompetanse? Hva kan dette brukes til? Hva må vi tenke på med tanke på sosial ulikhet i skolen med dette vertøyet? Vurderingskompetanse, felles nasjonalt regelverk, grenser, muligheten for en avknapp og så videre kompliserer ting for norskfaget. Jeg snakker med førstelektor og mangeårig norsklektor Liv Cathrine Krogh ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-481: Gunvald Dversnes om ChatGPT og muntlighet i skolen

Hva innebærer det for norsk skole at ChatGPT eksisterer og hvordan håndterer vi dette? Hva er mulighetene, ulempene, og hvordan forandrer det skolen? Hva er utfordringen for skriftlighet og hva er muligheten for muntlighet med tanke på at elevene nå kan generere tekst nesten helt uten innsats? Hvordan bør vi tenke om skriftlighet og muntlighet som en følge av dette? Jeg snakker med stipendiat Gunvald Dversnes fra Universitetet i Stavanger om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-479: Roar Ulvestad om ChatGPT og det politiske ansvaret

Hva innebærer det for norsk skole at ChatGPT eksisterer og hvordan håndterer vi dette? Hva er mulighetene og hvor ligger ansvaret? Med bakgrunn i at norske elever (og lærere) har oppdatet at ChatGPT eksisterer snakker jeg med ulike lærere, forskere og andre om dette. Jeg snakker med lærer Roar Ulvestad om argumentasjon, praksis, og ansvar. Blant annet om infantiliserende argumentasjon om penn og papir og motstand mot kalkulatorer, det å utstyre lærerne med de riktige verktøyene, og ansvaret for å skape rammer som lærerne kan jobbe under. Det er et tydelig politisk ansvar i følge Roar Ulvestad.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes