LL-391: Maria Lavik om barnefattigdom og skolen

Hvordan ser barnefattigdom ut i Norge og hva betyr det å faktisk være fattig i en av verdens rikeste land? Hvordan har dette sammenheng med klassesamfunnet vi har? Hvem er de som er fattige i Norge? Hvilken betydning har elevenes fattigdom for oss som jobber i skolen og i skolens møte med disse elevene. Journalist og forfatter Maria Lavik i Vårt Land har skrevet boken Vi, dei fattige: åtte forteljingar om barnefattigdom som er gitt ut på Samlaget. Vi snakker om bokens tema sett opp mot skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-390: Jorid Avdem om en god skole som godt barnevern

Hvordan tilrettelegger vi egentlig best mulig for de elevene som trenger det mest? Hvordan sikrer vi at barna har det godt i den skolen vi har? Kan vi si at en god skole er et godt barnevern? Hvordan kan skolen ivareta barn og unge som er under barnevernets omsorg? Jeg snakker med høgskolelektor Jorid Avdem ved Høgskolen i Innlandet om hvordan skolen kan ivareta de barna som trenger det mest.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes