Sniktitt på PedSexPod: Orgasme(r)

En sniktikk på PedSexPod.

Hva er egentlig orgasmer og hva vil det si at man får en orgasme? Innebærer en orgasme alltid en ejakulasjon og kan man ejakulere uten å få en orgasme? Hva skal til for å få en orgasme? Hvorfor skal vi i det hele tatt lære om orgasmer og hvorfor er det så anstrengt for mange foreldre, lærere, og andre fagpersoner å snakke om orgasme? I denne episoden av PedSexPod tar vi samtalen om orgasme(r).

PedSexPod er en annen podkast som Christian Lomsdalen er med på. Med denne sniktitten får du en mulighet til å bli kjent med et annet podkastprosjekt som du kanskje kan være interessert i.

PedsexPod en er en forkortelse for Pedagogisk sexologi podcast. Den er tiltenkt deg som jobber i skole, i barnehage eller på institusjon, eller er en sexolog selv. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt behovet for kunnskap om sexologi- og seksualitet, inn på de arenaene hvor pedagoger arbeider. Vi ønsker å spre engasjement og kunnskap ved å drøfte ulike problemstillinger, og vi ønsker å komme med forslag til ulike tiltak man kan iverksette.

PedSexPod lages av Pedagogisk Utvalg i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) av medlemmene i utvalget, Christian Lomsdalen, Hanne Gransmo, og Marita K W Andersen.

Podkastepisoden på Spotify
Podkastepisoden på Soundcloud
Podkastepisoden på Apple Podkaster

PedSexPod

Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Den aktuelle episoden på PedSexPod

PedSexPod på Facebook


Ressurser til episoden:

Link til Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf

Link til seksuelle rettigheter: https://www.who.int/health-topics/sexual-health
https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2018/01/SEX-OG-POLITIKK-OM-SEKSUELLE-RETTIGHETER.pdf

Link til helsedirektoratets sider om seksuell helse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/seksuell-helse

Link til Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR): https://srhr.no/


Podkastepisoden på PedSexPod: