LL-311: Lærer Assad Nasir om fellesfagene og Fullføringsreformen

Hvilke fag skal videregående skole bestå av? Hva er målet med videregående skole? Hvordan skal skolehverdagen se ut? Hvordan fikser vi frafallsproblematikken i videregående skole? Alle disse spørsmålene har på mange måter blitt stilt og forsøksvis blitt besvart av Stortingsmelding 21 (2020/2021) og skal resultere i Fullføringsreformen. Jeg snakker med lærer Assad Nasir om hva han tenker rundt omlegging av strukturen i videregående skole, valgfrihet, frafallsbekjempelse, teori versus praksis, og mer.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-309: Tony Burner om fremtidsfaget, fullføringsreformen og fagene i videregående

Den siste ukens mest omdiskuterte tema blant lærere i videregående skole er fullføringsreformen, eller Stortingsmelding 21 (2020/2021). Reaksjonene har vært delte, både innad i lærerstanden, men også utenfor. Mange lærerstemmer har vært negative, men langt i fra alle. Reaksjonene fra elevorganisasjonen har vært positive, men også Tony Burner, professor ved USN, peker på det han mener er en grunnleggende god reform. I denne ekstraepisoden snakker jeg med han om fullføringsreformen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes

LL-307: Noen reaksjoner på Stortingsmelding 21

Hvordan skal videregående skole se ut om noen år? Hvordan får vi flest mulig elever gjennom videregående på en god måte? Hvilke fag skal de ha felles og hvilke skal de velge? Hvilke rettigheter skal de ha? Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding 21 (2020-2021) og planlegger en fullføringsreform samt (eller inkludert) endringer i fagstrukturen i videregående. Midtveis i fagfornyelsen og midt under en pandemi. Jeg hører med et panel om hvilke tanker de har rundt det som er foreslått. Det positive, det vi er ambivalent til, og hva som er negativt. Jeg snakker med Kjersti Marie Heldaas ved Nøtterøy videregående skole, Åge Hvitstein ved Sandefjord videregående skole, Thom Jambak i Utdanningsforbundet, og Liv Cathrine Krogh ved Horten videregående skole.

Samtalen på Spotify
Samtalen på Soundcloud
Samtalen på Apple Podkaster

Mer informasjon i shownotes