LL-214: Anne Høy Horsberg om undervisning i fengsler og IKT

Undervisningen i den ordinære skolen blir stadig mer preget av digitalisering og nettbaserte hjelpemidler. Hva om undervisningen foregår i en setting hvor man ikke har tilgang på internett og ikke skal ha tilgang på internett? Eller hvor det er begrenset hvilke programmer man får lov til å bruke? Jeg snakker med Anne Høy Horsberg fra Vestland fylkeskommune som jobber i prosjektet som arbeider med nettopp dette for fengselsundervisningen og kriminalomsorgen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes/Podkaster
Intervjuet på Spotify

Opplæring i Kriminalomsorgen

Utvei, portal for innsatte


UiB: PED665 Kriminalomsorg som læringsarena

UiB: Behov for bedre opplæring under soning

Psykologtidsskriftet: «De beste blant oss» dropper ut

Utdanningsforskning: Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD

UiB: Et blikk bak murene

UiB: Disputas

Bedre Skole: Matematikkvanskar hindrar unge innsette i å ta utdanning i fengselet


Mitt intervju med Lise Øen Jones

Christian Lomsdalen er lektor, småbarnsfar og alltid engasjert. Ateist, feminist og humanist, og nå også podkaster.

Author Socials Følg meg på sosiale media

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>